Tag Archive: ละครเจ้าสาวริมทาง ตอนจบ

เจ้าสาวริมทางย้อนหลัง วันที่ 3 ธันวาคม 2553 ตอนที่13


เรื่อง ราวของเด็กสาวที่เกิดมาพร้อมความงาม และความสามารถ หากกลับต้องมีชีวิตที่ทุกข์ยาก ลำเค็ญ จนเธอได้พบกับชายหนุ่มรูปงาม ผู้เพียบพร้อมทุกอย่าง ทว่าชายหนุ่มผู้นี้กลับเห็นผู้หญิงเป็นของเล่น แต่โชคชะตาเล่นตลก ทำให้ทั้งสองต้องมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างปลอมๆ จนเขาได้เห็นถึงความดี และจิตใจที่ดีงามของเธอ กว่าจะรู้ตัวอีกครั้ง ชายหนุ่มจึงได้รู้ว่า เธอผู้มีความงามโดดเด่นคนนี้ ได้สอนให้ผู้มากประสบการณ์อย่างเขา ได้เรียนรู้ และรู้จักความรักจริงๆ เข้าให้แล้ว คลิกที่นี่ !!! ดู เจ้าสาวริมทางย้อนหลัง วันที่ 3 ธันวาคม 2553 ตอนที่13

เจ้าสาวริมทางย้อนหลัง วันที่ 28พฤศจิกายน 2553 ตอนที่12


เรื่อง ราวของเด็กสาวที่เกิดมาพร้อมความงาม และความสามารถ หากกลับต้องมีชีวิตที่ทุกข์ยาก ลำเค็ญ จนเธอได้พบกับชายหนุ่มรูปงาม ผู้เพียบพร้อมทุกอย่าง ทว่าชายหนุ่มผู้นี้กลับเห็นผู้หญิงเป็นของเล่น แต่โชคชะตาเล่นตลก ทำให้ทั้งสองต้องมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างปลอมๆ จนเขาได้เห็นถึงความดี และจิตใจที่ดีงามของเธอ กว่าจะรู้ตัวอีกครั้ง ชายหนุ่มจึงได้รู้ว่า เธอผู้มีความงามโดดเด่นคนนี้ ได้สอนให้ผู้มากประสบการณ์อย่างเขา ได้เรียนรู้ และรู้จักความรักจริงๆ เข้าให้แล้ว คลิกที่นี่ !!! ดู เจ้าสาวริมทางย้อนหลัง วันที่ 28พฤศจิกายน 2553 ตอนที่12

เจ้าสาวริมทางย้อนหลัง วันที่ 27พฤศจิกายน 2553 ตอนที่11


เรื่อง ราวของเด็กสาวที่เกิดมาพร้อมความงาม และความสามารถ หากกลับต้องมีชีวิตที่ทุกข์ยาก ลำเค็ญ จนเธอได้พบกับชายหนุ่มรูปงาม ผู้เพียบพร้อมทุกอย่าง ทว่าชายหนุ่มผู้นี้กลับเห็นผู้หญิงเป็นของเล่น แต่โชคชะตาเล่นตลก ทำให้ทั้งสองต้องมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างปลอมๆ จนเขาได้เห็นถึงความดี และจิตใจที่ดีงามของเธอ กว่าจะรู้ตัวอีกครั้ง ชายหนุ่มจึงได้รู้ว่า เธอผู้มีความงามโดดเด่นคนนี้ ได้สอนให้ผู้มากประสบการณ์อย่างเขา ได้เรียนรู้ และรู้จักความรักจริงๆ เข้าให้แล้ว

เจ้าสาวริมทางย้อนหลัง วันที่ 26พฤศจิกายน 2553 ตอนที่10


เรื่อง ราวของเด็กสาวที่เกิดมาพร้อมความงาม และความสามารถ หากกลับต้องมีชีวิตที่ทุกข์ยาก ลำเค็ญ จนเธอได้พบกับชายหนุ่มรูปงาม ผู้เพียบพร้อมทุกอย่าง ทว่าชายหนุ่มผู้นี้กลับเห็นผู้หญิงเป็นของเล่น แต่โชคชะตาเล่นตลก ทำให้ทั้งสองต้องมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างปลอมๆ จนเขาได้เห็นถึงความดี และจิตใจที่ดีงามของเธอ กว่าจะรู้ตัวอีกครั้ง ชายหนุ่มจึงได้รู้ว่า เธอผู้มีความงามโดดเด่นคนนี้ ได้สอนให้ผู้มากประสบการณ์อย่างเขา ได้เรียนรู้ และรู้จักความรักจริงๆ เข้าให้แล้ว คลิกที่นี่ !!! ดู เจ้าสาวริมทางย้อนหลัง วันที่ 26พฤศจิกายน 2553 ตอนที่10

เจ้าสาวริมทางย้อนหลัง วันที่ 21พฤศจิกายน 2553 ตอนที่9


เรื่อง ราวของเด็กสาวที่เกิดมาพร้อมความงาม และความสามารถ หากกลับต้องมีชีวิตที่ทุกข์ยาก ลำเค็ญ จนเธอได้พบกับชายหนุ่มรูปงาม ผู้เพียบพร้อมทุกอย่าง ทว่าชายหนุ่มผู้นี้กลับเห็นผู้หญิงเป็นของเล่น แต่โชคชะตาเล่นตลก ทำให้ทั้งสองต้องมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างปลอมๆ จนเขาได้เห็นถึงความดี และจิตใจที่ดีงามของเธอ กว่าจะรู้ตัวอีกครั้ง ชายหนุ่มจึงได้รู้ว่า เธอผู้มีความงามโดดเด่นคนนี้ ได้สอนให้ผู้มากประสบการณ์อย่างเขา ได้เรียนรู้ และรู้จักความรักจริงๆ เข้าให้แล้ว คลิกที่นี่ !!! ดู เจ้าสาวริมทางย้อนหลัง วันที่ 21พฤศจิกายน 2553 ตอนที่9

เจ้าสาวริมทางย้อนหลัง วันที่20 พฤศจิกายน 2553 ตอนที่8


เรื่อง ราวของเด็กสาวที่เกิดมาพร้อมความงาม และความสามารถ หากกลับต้องมีชีวิตที่ทุกข์ยาก ลำเค็ญ จนเธอได้พบกับชายหนุ่มรูปงาม ผู้เพียบพร้อมทุกอย่าง ทว่าชายหนุ่มผู้นี้กลับเห็นผู้หญิงเป็นของเล่น แต่โชคชะตาเล่นตลก ทำให้ทั้งสองต้องมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างปลอมๆ จนเขาได้เห็นถึงความดี และจิตใจที่ดีงามของเธอ กว่าจะรู้ตัวอีกครั้ง ชายหนุ่มจึงได้รู้ว่า เธอผู้มีความงามโดดเด่นคนนี้ ได้สอนให้ผู้มากประสบการณ์อย่างเขา ได้เรียนรู้ และรู้จักความรักจริงๆ เข้าให้แล้ว คลิกที่นี่ !!! ดู เจ้าสาวริมทางย้อนหลัง วันที่20 พฤศจิกายน 2553 ตอนที่8

เจ้าสาวริมทางย้อนหลัง วันที่ 19พฤศจิกายน 2553 ตอนที่7


เรื่อง ราวของเด็กสาวที่เกิดมาพร้อมความงาม และความสามารถ หากกลับต้องมีชีวิตที่ทุกข์ยาก ลำเค็ญ จนเธอได้พบกับชายหนุ่มรูปงาม ผู้เพียบพร้อมทุกอย่าง ทว่าชายหนุ่มผู้นี้กลับเห็นผู้หญิงเป็นของเล่น แต่โชคชะตาเล่นตลก ทำให้ทั้งสองต้องมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างปลอมๆ จนเขาได้เห็นถึงความดี และจิตใจที่ดีงามของเธอ กว่าจะรู้ตัวอีกครั้ง ชายหนุ่มจึงได้รู้ว่า เธอผู้มีความงามโดดเด่นคนนี้ ได้สอนให้ผู้มากประสบการณ์อย่างเขา ได้เรียนรู้ และรู้จักความรักจริงๆ เข้าให้แล้ว คลิกที่นี่ !!! ดู เจ้าสาวริมทางย้อนหลัง วันที่ 19พฤศจิกายน 2553 ตอนที่7

เจ้าสาวริมทางย้อนหลัง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ตอนที่6


เรื่อง ราวของเด็กสาวที่เกิดมาพร้อมความงาม และความสามารถ หากกลับต้องมีชีวิตที่ทุกข์ยาก ลำเค็ญ จนเธอได้พบกับชายหนุ่มรูปงาม ผู้เพียบพร้อมทุกอย่าง ทว่าชายหนุ่มผู้นี้กลับเห็นผู้หญิงเป็นของเล่น แต่โชคชะตาเล่นตลก ทำให้ทั้งสองต้องมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างปลอมๆ จนเขาได้เห็นถึงความดี และจิตใจที่ดีงามของเธอ กว่าจะรู้ตัวอีกครั้ง ชายหนุ่มจึงได้รู้ว่า เธอผู้มีความงามโดดเด่นคนนี้ ได้สอนให้ผู้มากประสบการณ์อย่างเขา ได้เรียนรู้ และรู้จักความรักจริงๆ เข้าให้แล้ว คลิกที่นี่ !!! ดู เจ้าสาวริมทางย้อนหลัง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 ตอนที่6

เจ้าสาวริมทางย้อนหลัง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ตอนที่3


เรื่อง ราวของเด็กสาวที่เกิดมาพร้อมความงาม และความสามารถ หากกลับต้องมีชีวิตที่ทุกข์ยาก ลำเค็ญ จนเธอได้พบกับชายหนุ่มรูปงาม ผู้เพียบพร้อมทุกอย่าง ทว่าชายหนุ่มผู้นี้กลับเห็นผู้หญิงเป็นของเล่น แต่โชคชะตาเล่นตลก ทำให้ทั้งสองต้องมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างปลอมๆ จนเขาได้เห็นถึงความดี และจิตใจที่ดีงามของเธอ กว่าจะรู้ตัวอีกครั้ง ชายหนุ่มจึงได้รู้ว่า เธอผู้มีความงามโดดเด่นคนนี้ ได้สอนให้ผู้มากประสบการณ์อย่างเขา ได้เรียนรู้ และรู้จักความรักจริงๆ เข้าให้แล้ คลิกที่นี่ !!! ดูเจ้าสาวริมทางย้อนหลัง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ตอนที่3

เจ้าสาวริมย้อนหลัง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 ตอนที่2


เรื่อง ราวของเด็กสาวที่เกิดมาพร้อมความงาม และความสามารถ หากกลับต้องมีชีวิตที่ทุกข์ยาก ลำเค็ญ จนเธอได้พบกับชายหนุ่มรูปงาม ผู้เพียบพร้อมทุกอย่าง ทว่าชายหนุ่มผู้นี้กลับเห็นผู้หญิงเป็นของเล่น แต่โชคชะตาเล่นตลก ทำให้ทั้งสองต้องมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างปลอมๆ จนเขาได้เห็นถึงความดี และจิตใจที่ดีงามของเธอ กว่าจะรู้ตัวอีกครั้ง ชายหนุ่มจึงได้รู้ว่า เธอผู้มีความงามโดดเด่นคนนี้ ได้สอนให้ผู้มากประสบการณ์อย่างเขา ได้เรียนรู้ และรู้จักความรักจริงๆ เข้าให้แล้ว คลิกที่นี่เพื่อดู เจ้าสาวริมย้อนหลัง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 ตอนที่2

เจ้าสาวริมย้อนหลัง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ตอนที่1


เรื่อง ราวของเด็กสาวที่เกิดมาพร้อมความงาม และความสามารถ หากกลับต้องมีชีวิตที่ทุกข์ยาก ลำเค็ญ จนเธอได้พบกับชายหนุ่มรูปงาม ผู้เพียบพร้อมทุกอย่าง ทว่าชายหนุ่มผู้นี้กลับเห็นผู้หญิงเป็นของเล่น แต่โชคชะตาเล่นตลก ทำให้ทั้งสองต้องมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างปลอมๆ จนเขาได้เห็นถึงความดี และจิตใจที่ดีงามของเธอ กว่าจะรู้ตัวอีกครั้ง ชายหนุ่มจึงได้รู้ว่า เธอผู้มีความงามโดดเด่นคนนี้ ได้สอนให้ผู้มากประสบการณ์อย่างเขา ได้เรียนรู้ และรู้จักความรักจริงๆ เข้าให้แล้ คลิกที่นี่ !!! ดู เจ้าสาวริมย้อนหลัง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ตอนที่1