Category Archive: ละครดอกส้มสีทอง

ละครตอนจบดอกส้มสีทองย้อนหลัง ตอนที่16 วันที่19 พฤษภาคม 2554


ออกอากาศ : ทุกวันพุธ พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. นำแสดงโดย : อั๋น วิทยา, หลุยส์ สก็อต, ชมพู่ อารยา, โอ๊ต วรวุฒิ, โดนัท มนัสนันท์, ไอซ์ อภิษฎา, นก ฉัตรขัย, นก จริยา, โบว์ เบญจวรรณ กำกับการแสดงโดย : โชติรักษ์ รักษ์เริ่มวงษ์ คลิกที่นี่ !!!… อ่านเพิ่มเติม

ละครดอกส้มสีทองย้อนหลัง ตอนที่15 วันที่18 พฤษภาคม 2554


ออกอากาศ : ทุกวันพุธ พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. นำแสดงโดย : อั๋น วิทยา, หลุยส์ สก็อต, ชมพู่ อารยา, โอ๊ต วรวุฒิ, โดนัท มนัสนันท์, ไอซ์ อภิษฎา, นก ฉัตรขัย, นก จริยา, โบว์ เบญจวรรณ กำกับการแสดงโดย : โชติรักษ์ รักษ์เริ่มวงษ์ คลิกที่นี่ !!!… อ่านเพิ่มเติม

ละครดอกส้มสีทองย้อนหลัง ตอนที่14 วันที่12 พฤษภาคม 2554


ออกอากาศ : ทุกวันพุธ พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. นำแสดงโดย : อั๋น วิทยา, หลุยส์ สก็อต, ชมพู่ อารยา, โอ๊ต วรวุฒิ, โดนัท มนัสนันท์, ไอซ์ อภิษฎา, นก ฉัตรขัย, นก จริยา, โบว์ เบญจวรรณ กำกับการแสดงโดย : โชติรักษ์ รักษ์เริ่มวงษ์ เรยา วงศ์เศวต(อารยา… อ่านเพิ่มเติม

ละครดอกส้มสีทองย้อนหลัง ตอนที่13 วันที่11 พฤษภาคม 2554


ออกอากาศ : ทุกวันพุธ พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. นำแสดงโดย : อั๋น วิทยา, หลุยส์ สก็อต, ชมพู่ อารยา, โอ๊ต วรวุฒิ, โดนัท มนัสนันท์, ไอซ์ อภิษฎา, นก ฉัตรขัย, นก จริยา, โบว์ เบญจวรรณ กำกับการแสดงโดย : โชติรักษ์ รักษ์เริ่มวงษ์ คลิกที่นี่ !!!… อ่านเพิ่มเติม

ละครดอกส้มสีทองย้อนหลัง ตอนที่12 วันที่5 พฤษภาคม 2554


ออกอากาศ : ทุกวันพุธ พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. นำแสดงโดย : อั๋น วิทยา, หลุยส์ สก็อต, ชมพู่ อารยา, โอ๊ต วรวุฒิ, โดนัท มนัสนันท์, ไอซ์ อภิษฎา, นก ฉัตรขัย, นก จริยา, โบว์ เบญจวรรณ กำกับการแสดงโดย : โชติรักษ์ รักษ์เริ่มวงษ์ คลิกที่นี่ !!!… อ่านเพิ่มเติม

ละครดอกส้มสีทองย้อนหลัง ตอนที่11 วันที่4 พฤษภาคม 2554


ออกอากาศ : ทุกวันพุธ พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. นำแสดงโดย : อั๋น วิทยา, หลุยส์ สก็อต, ชมพู่ อารยา, โอ๊ต วรวุฒิ, โดนัท มนัสนันท์, ไอซ์ อภิษฎา, นก ฉัตรขัย, นก จริยา, โบว์ เบญจวรรณ กำกับการแสดงโดย : โชติรักษ์ รักษ์เริ่มวงษ์ คลิกที่นี่ !!!… อ่านเพิ่มเติม

ละครดอกส้มสีทองย้อนหลัง ตอนที่10วันที่28 เมษายน 2554


ออกอากาศ : ทุกวันพุธ พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. นำแสดงโดย : อั๋น วิทยา, หลุยส์ สก็อต, ชมพู่ อารยา, โอ๊ต วรวุฒิ, โดนัท มนัสนันท์, ไอซ์ อภิษฎา, นก ฉัตรขัย, นก จริยา, โบว์ เบญจวรรณ กำกับการแสดงโดย : โชติรักษ์ รักษ์เริ่มวงษ์ เรยา วงศ์เศวต(อารยา… อ่านเพิ่มเติม

ละครดอกส้มสีทองย้อนหลัง ตอนที่9 วันที่27 เมษายน 2554


ออกอากาศ : ทุกวันพุธ พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. นำแสดงโดย : อั๋น วิทยา, หลุยส์ สก็อต, ชมพู่ อารยา, โอ๊ต วรวุฒิ, โดนัท มนัสนันท์, ไอซ์ อภิษฎา, นก ฉัตรขัย, นก จริยา, โบว์ เบญจวรรณ กำกับการแสดงโดย : โชติรักษ์ รักษ์เริ่มวงษ์ คลิกที่นี่ !!!… อ่านเพิ่มเติม

ละครดอกส้มสีทองย้อนหลัง ตอนที่8 วันที่21 เมษายน 2554


ออกอากาศ : ทุกวันพุธ พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. นำแสดงโดย : อั๋น วิทยา, หลุยส์ สก็อต, ชมพู่ อารยา, โอ๊ต วรวุฒิ, โดนัท มนัสนันท์, ไอซ์ อภิษฎา, นก ฉัตรขัย, นก จริยา, โบว์ เบญจวรรณ กำกับการแสดงโดย : โชติรักษ์ รักษ์เริ่มวงษ์ เรยา วงศ์เศวต(อารยา… อ่านเพิ่มเติม

ละครดอกส้มสีทองย้อนหลัง ตอนที่6 วันที่14 เมษายน 2554


ออกอากาศ : ทุกวันพุธ พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. นำแสดงโดย : อั๋น วิทยา, หลุยส์ สก็อต, ชมพู่ อารยา, โอ๊ต วรวุฒิ, โดนัท มนัสนันท์, ไอซ์ อภิษฎา, นก ฉัตรขัย, นก จริยา, โบว์ เบญจวรรณ กำกับการแสดงโดย : โชติรักษ์ รักษ์เริ่มวงษ์ คลิกที่นี่ !!!… อ่านเพิ่มเติม

ละครดอกส้มสีทองย้อนหลัง ตอนที่5 วันที่13 เมษายน 2554


ออกอากาศ : ทุกวันพุธ พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. นำแสดงโดย : อั๋น วิทยา, หลุยส์ สก็อต, ชมพู่ อารยา, โอ๊ต วรวุฒิ, โดนัท มนัสนันท์, ไอซ์ อภิษฎา, นก ฉัตรขัย, นก จริยา, โบว์ เบญจวรรณ กำกับการแสดงโดย : โชติรักษ์ รักษ์เริ่มวงษ์ เรยา วงศ์เศวต(อารยา… อ่านเพิ่มเติม