ประกาศผลเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว the star 8 – 29 เมษายน 2555 โดม เป็น the start คนที่ 8


โดม  the star 8

โดม the star 8

วันเกิด 29 กันยายน 1991
-เกิดและโตที่ภูเก็ต
-จบการศึกษามัธยมศึกษาที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
-ปัจจุบัน ศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2
-เป็นประธานชุมนุม TU FOLKSONG รุ่นที่ 8

คลิกที่นี่ !!!
ประกาศผลเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว the star 8 – 29 เมษายน 2555 โดม เป็น the start คนที่ 8

Advertisements